Contact

Contact

Stel nu je vraag aan LOLA

LOLA is onze nieuwste aanwinst en 24/7 bereikbaar voor al jouw vragen. Deze slimme en altijd vrolijke virtuele assistente is speciaal ontwikkeld om jouw werkdag leuker en makkelijker te maken. Dus heb je een vraag over het assortiment, het gebruik van verkoopondersteunend materiaal en/of vriezers.

LOLA is 24/7 bereikbaar op WhatsApp én ze heeft het antwoord op al je vragen.

Stel een vraag

Contactgegevens

Nederland:
verkoop.binnendienst@unilever.com
010 - 439 47 86

Voor België / Pour Belge:
customerservice.belux@unilever.com
02 333 62 06

Adresgegevens:
Unilever Nederland Out of Home
Postbus 160
3000 AD Rotterdam

Veelgestelde vragen

Gebruikers­voorwaarden

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. HIERIN WORDEN DE VOORWAARDEN BESCHREVEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE.

Algemeen

Deze website (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door ons, Unilever Nederland B.V., een bedrijf dat is gevestigd in Nederland ('Unilever'). Deze website is alleen bestemd voor personen die zich in Nederland bevinden. Door uzelf toegang te verschaffen tot de website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten 

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van Unilever, aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

U mag een gedeelte van de website printen of downloaden naar een harde schijf en verspreiden onder andere personen onder de voorwaarde dat u dit alleen doet voor informatieve doeleinden. Daarnaast dient u de volgende zogenaamde 'copyright-vermelding' in alle kopieën op te nemen: Copyright © Unilever Nederland b.v. Alle rechten voorbehouden.

Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming dus, onder meer, verboden om:
1) een (kopie) van (een gedeelte van) de website en/of de daarop geplaatste merken, te gebruiken voor commerciële doeleinden; en
2) (een gedeelte van) de website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk (zoals bijvoorbeeld een papieren document, weblog of website van iemand anders).

Inhoud

Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De website wordt echter alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. Unilever garandeert niet dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten.

Als er op de website wordt verwezen naar producten of diensten, is dat geen aanbod voor de verkoop of levering van dat product of die dienst.

Voor zover wettelijk toegestaan sluit Unilever, waaronder mede verstaan, de aan ons gelieerde bedrijven, functionarissen en werknemers hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van de website of een andere aan de website gekoppelde site. Meer in het bijzonder zal Unilever in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
- handelingen door u verricht, die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie; 
- de onmogelijkheid de website te gebruiken; en
- het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is.

Aan de site gekoppelde sites (gelinkte sites)

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat Unilever verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor deze andere sites inclusief de daarin opgenomen informatie.

Door u verstrekte informatie en materiaal

Indien u informatie of ander materiaal aan ons verstrekt, gaat u ermee akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen maken. U garandeert dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms) rechten van derden of anderzins onrechtmatig is.

Op bepaalde onderdelen van de website kunnen de gebruikers zelf informatie plaatsen. Het is voor ons onmogelijk om vooraf deze informatie te controleren. Wij zijn hiervoor dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Wij behouden ons het recht voor deze informatie op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen.

Wanneer u een beoordeling plaatst op de site, geeft u toestemming aan Unilever om uw naam & beoordeling te plaatsen op Unilever websites & op websites van derden. Daarnaast kunnen we deze gebruiken in communicatie-uitingen van Unilever.

Persoonsgegevens 
Indien u op de website persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals uw naam en e-mailadres, is onze privacyverklaring van toepassing. Wij raden u aan om deze privacyverklaring goed te lezen voordat u ons deze gegevens verstrekt. 

Contact

Indien u een vraag of klacht heeft over deze website, neem dan contact op met:

Unilever Nederland Out of Home 
Postbus 160
3000 AD Rotterdam
telefoon: 010 - 439 43 08.

Diversen

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze website en/of deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen.

Op deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de website is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.

Corona-update

Het coronavirus (COVID-19) heeft veel impact op ons allen. Een uitzonderlijke situatie, die veel onzekerheid en onrust met zich meebrengt. Unilever volgt de ontwikkelingen op de voet en informeert je waar nodig.

Wij blijven voor jou klaarstaan

We hebben veiligheidsmaatregelen getroffen om de gezondheid van jou en onze collega’s te waarborgen. Helaas doen onze field sales mensen daarom tijdelijk minder klantbezoeken. Dat betekent niet dat we niet voor jou klaarstaan! Wij blijven via alle bekende kanalen bereikbaar. Voor vragen, maar ook om mee te denken hoe jouw zaak creatief met deze periode om kan gaan. Zodra het weer mag, pakken we onze live bezoeken weer zo snel mogelijk op. Om samen de zaak met frisse moed te herstarten.

Heb je vragen?

Neem dan telefonisch, via Whatsapp of per e-mail contact op met je vaste contactpersoon. Ook onze klantenservice is per e-mail beschikbaar om vragen te beantwoorden. Tot slot willen we jou alle mogelijke sterkte en gezondheid toewensen de komende tijd. Laten we hopen dat we deze tijd snel achter ons kunnen laten en samen vooruit kunnen blikken op betere tijden.