Actievoorwaarden

ACTIEVOORWAARDEN: ‘Hét Lipton Terras van 2024’

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Hét Lipton Terras van 2024’, hierna te noemen: ‘Actie’, die wordt georganiseerd door Unilever Nederland BV, gevestigd te Rotterdam aan Hofplein 19, hierna te noemen: ‘Unilever’ of ‘wij’.

Artikel 1 Algemeen

 1. Definities:

• Lipton Klant: een Horecaterras dat tijdens de looptijd van de Actie minstens een van de volgende Lipton Ice Tea (hierna: “Lipton”) varianten verkoopt van de smaak Lipton Ice Tea Green, Lipton Ice Tea Peach, Lipton Ice Tea Sparkling of Lipton Ice Tea Green Zero: Glas (Returnable Glass Bottle, 20cl horecaformaat);

BiB (Bag in Box, 10L horecaformaat); en 1,1L RPET

• Horecaterras: een voor het publiek toegankelijke ruimte behorend bij een horecagelegenheid in Nederland, waar bedrijfsmatig dranken worden geschonken of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt met een buiten gelegen deel waar zitgelegenheid wordt geboden aan minimaal 4 terrastafels. Horecagroep: Een horecagroep is een overkoepelend moederbedrijf van horecaconcepten. Iedere horecalocatie heeft een eigen én uniek concept / naam.

• Één horecaoutlet die onderdeel is van een horecagroep mag deelnemen aan de actie onder de voorwaarde dat deze horecaoutlet één losstaand concept is. Dit betekent dat niet meer dan één concept van deze horecaoutlet bestaat. Deze horeca outlet mag zich inschrijven voor de Actie. Ketens (bijvoorbeeld fast food) zijn uitgesloten van deze Actie.

• De landelijke winnaars van ‘het Lipton Terras van 2022’ en de landelijke winnaars van ‘het Lipton Terras 2023’ zijn uitgesloten om deel te nemen aan deze Actie en kunnen op geen enkele manier kans maken op bovenstaande prijzen.

• Horecagelegenheden met dezelfde eigenaar als landelijke winnaar van horecagelegenheden van de vorige Lipton Terras-campagne zijn niet gerechtigd om deel te nemen aan deze actie en komen op geen enkele wijze in aanmerking voor de hierboven genoemde prijzen.

 1. Een Lipton Klant is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen. Voor deelname aan de Actie dient men een minimumleeftijd te hebben van 18 jaar en bevoegd te zijn om de Lipton klant rechtsgeldig te vertegenwoordigen.

 2. Uitgezonderd van deelname aan de Actie zijn horecagelegenheden van internationale (fast food) ketens en horecagelegenheden van meer dan vier outlets.

 3. Een Lipton Klant die (mede-)eigenaar is van meerdere horecaterrassen kan slechts één horecaterras inschrijven voor deelname aan de Actie.

 4. Deelname aan de Actie is gratis.

 5. Deze Actievoorwaarden zijn te vinden op: https://unileverpartners.nl/actievoorwaarden-het-lipton-terras-van-2024

Artikel 2 Doel en opzet van de actie

Lipton Ice Tea lanceert de 'Hét Lipton Terras van 2024'-campagne, waarbij klanten kans maken op geldprijzen door consumentenstemmen te verzamelen. Consumenten kunnen stemmen op hun favoriete terras door een QR-code te scannen of deelnemende materialen te gebruiken. De actie loopt van 1 mei tot augustus 2024, met maandelijkse en landelijke prijzen, inclusief speciale prijzen voor sociale media-inzendingen. De winnaars worden op 18 september 2024 bekendgemaakt.

Artikel 3 Hoe en wanneer kan je meedoen?

 1. De actie voor de maandelijkse prijzen loopt van 1 mei 2024 tot en met 31 augustus 2024. Iedere maand maakt 1 Lipton Klant kans op de maandelijkse prijs van 10.000 euro d.m.v. het verkrijgen van de meeste unieke stemmen.

a. Lipton Klant die van 1 mei 2024 tot en met 31 mei 2024 de meeste unieke stemmen heeft ontvangen, wordt de winnaar van de maand mei
b. Lipton Klant die van 1 juni 2024 tot en met 30 juni 2024 de meeste unieke stemmen heeft ontvangen, wordt de winnaar van de maand juni
c. Lipton Klant van 1 juli 2024 tot en met 31 juli 2024 de meeste unieke stemmen heeft ontvangen, wordt de winnaar van de maand juli
d. Lipton Klant die van 1 augustus tot en met 31 augustus de meeste unieke stemmen heeft ontvangen, wordt de winnaar van de maand augustus 2024.

 1. De Actie voor de landelijke prijs loopt in de periode van 1 mei 2024 tot en met 31 augustus 2024.

 2. De Actie voor de social media prijs loopt in de periode van 1 mei 2024 tot en met 31 augustus 2024.

 3. Lipton Klanten, die op 1 mei 2024 bij Unilever in de eigen sales administratie bekend zijn als Lipton Klant, worden automatisch ingeschreven voor de Actie. Lipton Klanten kunnen zich voor de Actie inschrijven, of indien een automatisch ingeschreven Lipton Klant niet wil deelnemen aan de Actie, zich afmelden, door contact op te nemen met Unilever Sales Support per e-mail via verkoop.binnendienst@unilever.com of telefonisch: +31 (0)10 439 4786. Om zich in te kunnen schrijven moet een Lipton Klant bewijs kunnen overleggen dat zij Lipton verkopen. Dit bewijs bestaat uit facturen met datum bij de desbetreffende groothandel, waarop kan worden afgelezen dat Lipton is gekocht ten tijde van de Actie (van 1 mei tot en met 31 augustus 2024). Het verwerken van de inschrijving (per mail of telefonisch) kan maximaal 5 werkdagen duren.

 4. Lipton Klanten kunnen zich tot en met 30 april 2024 inschrijven voor de Actie.

Artikel 4 Prijzen

 1. Lipton Klanten maken afhankelijk van het aantal unieke stemmen dat zij van de deelnemende consumenten krijgen voor zijn/haar Lipton Klant kans op de volgende prijzen:

Periodiek

Maandelijkse winnaars
Prijzen maandwinnaars Het Lipton Terras 2024

Winnaars via social media (jureerbare prestatie)

Prijzen Social Media winnaar Het Lipton Terras 2024

Landelijke winnaars 

Prijzen landelijke winnaars Het Lipton Terras 2024

Totaal aantal: 9 prijzen
Totale waarde: €145.000 euro excl. BTW

3. Aanwijzing winnaar: een Lipton Klant kan maximaal twee prijzen winnen, namelijk

• Één landelijke prijs en één keer een maandelijkse prijs

• De twee prijzen die via sociale media beschikbaar zijn, zijn niet toegankelijk voor de landelijke winnaar en de maandelijkse winnaar.

4. De winnaar is zelf verantwoordelijk voor de afdracht van eventuele belastingen over de gewonnen prijs.
5. De prijs zal door Unilever worden uitgekeerd via een partner pr/marketing bureau op het bankrekeningnummer van de winnaar. Alle prijzen zullen worden overgemaakt aan het einde van de activatie periode. Uiterlijk 25 september 2024 zullen de bedragen op de rekeningen staan van alle winnaars van het Lipton Terras 2024: de landelijke winnaars, de maandelijkse winnaars, de van de social media actie.
6. De landelijke winnaars van Het Lipton Terras van 2022 en Lipton Terras 2023 zijn uitgesloten om deel te nemen aan Het Lipton Terras van 2024. Horecagelegenheden met dezelfde eigenaar als de winnende horecagelegenheden van de vorige Lipton Terras-campagne zijn niet gerechtigd om deel te nemen aan deze actie en komen op geen enkele wijze in aanmerking voor de hierboven genoemde prijzen.

Artikel 5 Aanwijzing van de winnaars

 1. 1.     De winnaars van de Actie zullen door Unilever worden bepaald door middel van een dashboard dat het aantal unieke stemmen bijhoudt. Het dashboard zal wekelijks geüpdatet worden op de website http://www.hetliptonterras.nl. Het aantal unieke stemmen dat de Lipton Klant tot en met een vooraf bepaalde datum heeft gekregen is bepalend voor de bepaling van de winnaar(s).

  2.     De top 25 van de lopende maand kan teruggevonden worden in het scoreboard op www.hetliptonterras.nl

  3.     Het scoreboard wordt een week voor de maandwinnaar bekend wordt gemaakt offline gehaald, waarna deze opnieuw gepubliceerd wordt op de beschreven datum die terug te vinden is in het scoreboard

  4.     Het scoreboard is de gehele maand september offline

  5.     Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de stand van het scoreboard

  6.     Er wordt contact opgenomen met de winnaars van de maandelijkse prijzen met de meeste unieke stemmen in een maand:

  a.     Uiterlijk 6 juni 2024 zal contact worden opgenomen met de winnaar van mei 2024. Deze winnaars worden bepaald op basis van het aantal verkregen unieke stemmen van 1 mei 2024 tot en met 31 mei 2024.

  b.     Uiterlijk 3 juli 2024 zal contact worden opgenomen met de winnaar van de maand juni 2024. Deze winnaars worden bepaald op basis van het aantal verkregen unieke stemmen van 1 juni 2024 tot en met 30 juni 2024.

  c.     Uiterlijk 8 augustus 2024 zal contact worden opgenomen met de winnaar van de maand juli 2024. Deze winnaars worden bepaald op basis van het aantal verkregen unieke stemmen van 1 juli 2024 tot en met 31 juli 2024.

  d.     Uiterlijk 5 september 2024 zal contact worden opgenomen met de winnaar van de maand augustus 2024. Deze winnaars worden bepaald op basis van het aantal unieke stemmen van 1 augustus 2024 tot en met 31 augustus 2024.

  7.     Vóór 19 september zal contact worden opgenomen met de 3 landelijke winnaars van ‘Het Lipton Terras 2024’ en met de 2 social media winnaars. Op 23 september 2024 zullen de winnaars van de landelijke verkiezing bekend worden gemaakt. De top drie winnaars worden bepaald op basis van het aantal verkregen unieke stemmen in de periode van 1 mei 2024 tot en met 31 augustus 2024. De Social Media winnaars worden op basis van onpartijdige wijze verkozen.

  8.     Indien twee of meer Lipton Klanten een gelijk aantal unieke stemmen hebben behaald, zal gekeken worden naar de datum en het tijdstip waarop de score is behaald. De Lipton Klant die als eerste het hoogste aantal unieke stemmen verkreeg, zal dan als winnaar worden aangewezen.

  9.     In totaal kan een Lipton Klant maximaal twee prijzen winnen. Één landelijke prijs en één maandelijkse of Social media prijs. Een Lipton Klant kan nooit kans maken op drie prijzen

  10.  Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 6 Voorkomen competitievervalsing

 1. Een consument kan maximaal één unieke stem per dag uitbrengen (unieke stem = één stem per dag per consument).

 2. Het uitbrengen van een unieke stem is voorbehouden aan consumenten (natuurlijke personen) van Lipton Klanten. Lipton Klanten mogen niet op zichzelf stemmen.

 3. Om competitievervalsing en fraude te voorkomen en bestrijden, zal Unilever de uitgebrachte unieke stemmen monitoren. Wanneer Unilever het vermoeden heeft dat een Lipton Klant fraudeert of de competitie op enige andere wijze probeert te vervalsen, kan Unilever de Lipton Klant geheel van deelname uitsluiten, en/of uitgebrachte stemmen ongeldig verklaren.

Artikel 7 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Unilever is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die verband houdt met de Actie, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot:

 • de door haar uitgekeerde prijzen of de afdracht van belasting hierover;

 • het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijzen;

 • het onrechtmatig gebruik van de systemen van Unilever door een derde (bijvoorbeeld in de vorm van een cyberaanval waardoor persoonlijke gegevens vrijkomen).

 1. Unilever is niet aansprakelijk voor de afdracht van enige belasting die verband houdt met de prijs.

Artikel 8 Auteursrechten en medewerking

 1. Als potentiële winnaar geeft u Unilever hierbij toestemming om uw naam en/of beeldmateriaal waarop u bent afgebeeld als winnaar (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor uitingen die verband houden met deze Actie.

 2. De winnaar die zijn/haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van Unilever heeft daarmee geen recht op een extra financiële vergoeding.

 3. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Unilever de software, de website of de inhoud van de Actie, geheel of gedeeltelijk, te reproduceren in welke vorm dan ook.

Artikel 9 Persoonsgegevens

 1. Om mee te doen aan de Actie zal Unilever bepaalde persoonsgegevens van de Lipton Klant verwerken, waaronder klantnummer, bedrijfsnaam en adres. Unilever kan de persoonsgegevens gebruiken om contact op te nemen met de Lipton Klant inzake de Actie, en (een deel van) de persoonsgegevens worden gebruikt in de webapp zodat consumenten hun unieke stem kunnen uitbrengen op de Lipton Klant.

 2. Op de Actie en de aan Unilever verstrekte gegevens zijn de Privacyverklaring, Cookieverklaring en website gebruiksvoorwaarden van Unilever van toepassing, die te vinden zijn op respectievelijk http://www.unileverprivacypolicy.com/nl_NL/Policy.aspx, https://www.unilevercookiepolicy.com/nl_NL/Policy.aspx en https://www.unilever.nl/legal.html

Artikel 10 Rechten Unilever

 1. Unilever behoudt zich het recht om te allen tijde uw deelname aan de Actie te beëindigen indien u op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan u te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Unilever hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.

 2. In geval van overmacht behoudt Unilever zich het recht om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de Actie te wijzigen als omstandigheden dit vereisen.

Artikel 11 Contact/Klachten

1. Voor vragen of klachten over deze Actievoorwaarden of de Actie, kunt u contact opnemen met Unilever:
Per e-mail: verkoop.binnendienst@unilever.com
Telefonisch: +31 (0)10 439 4786

Artikel 12 Diversen

 1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Unilever aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.

 2. Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wij zullen alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

 3. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de Actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Rotterdam.